Praktiskt Båtägande

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel

Ett ankarspel i aktern stod högt på tillbehörslistan till en importerad Bavaria 33 HT. Praktiskt Båtägande har följt arbetet med monteringen.

Gör det själv: Montera driftsäkert ankarspel
Montera elektriskt ankarspel kan de flesta klara av på ett par arbetsdagar. Men det kostar en slant. Foto: Sverker Oldebäck

Vid tilläggning ska det vara enkelt att fälla ned ankaret med ett knapptryck istället för att rusa bak i båten och kasta i ankaret och sedan tillbaka till styrplatsen. Antalet moment ska vara så få som möjligt och det är viktigt att allt fungerar. På vår tidigare båt hade vi ett enklare ankarspel som oftast fungerade bra. Men ibland trasslade ankarlinan upp sig, vilket kunde sluta med ett olyckligt tvärstopp.

Ett ankarspel i aktern ska kunna frikopplas så att ankaret kan löpa ut helt fritt utan att bromsa upp båten när man lägger till. Detta skiljer sig från ankarspel i fören, som ofta har en tung kätting där en frikoppling skulle sluta med att hela kättingen löper ut av sin egen tyngd. Det finns ankarspel som kan mata ut kätting i en högre takt utan frikoppling. Det är tveksamt hur detta fungerar i praktiken, med tanke på att det alltid är olika djup och hastighet vid angöring. 

Till vår nya båt sökte vi ett mer driftsäkert ankarspel än i vår gamla båt för att slippa allt krångel med att det låser sig i samband med ankring. Via sökningar på olika forum och bloggar på nätet där andra båtägare delar med sig av erfarenheter av ankarspel, går att se ett tydligt mönster: att bandankarspel är ett klart driftsäkrare alternativ. En finess är att de samlar in ankarbandet på en rulle, vilket gör att man slipper risken för trassel. Detta skiljer sig från modeller med kätting, kätting/lina eller blyad lina, där ankarlinan istället samlas ihop huller om buller i en box under ankarspelet.

En annan skillnad mellan de olika typerna är att bandankarspelets draganordning inte behöver greppa tag runt bandet, då det istället drar in bandet till rullen. Andra ankarspel är byggda för att nypa tag om linan för att ett halvt varv senare släppa taget så den faller ned i boxen. Här är risken stor att det blir stopp i mekaniken om ankaret till exempel sitter extra hårt, om det kommit in skräp eller om linan blivit sliten.

Nästa sida: Välj mellan tre olika typer av ankarspel