Båtnytt

Nostalgi: Klassiska Andungen vacker som en svan

Tiderna förändras. När Andungen kom i slutet på 1940-talet ansågs den oruffade träseglaren vara en alldeles utmärkt långfärdsbåt för ungdomar och unga familjer. Känn nostalgins vindar blåsa när du läser Båtnytts test från 1963.

Nostalgi: Klassiska Andungen vacker som en svan
Den första Andungen ser tämligen opåverkad ut av tidens tand. Här i klassiska kappseglingsvatten på Askeröfjorden utanför Stenungsund 2012. Foto: Jens Augustinsson