Då världens snabbaste – nu övergiven

S.S United States har stått övergiven bredvid en pir sedan 1996

Då världens snabbaste – nu övergiven
S.S United States korsade Atlanten på blixtrande snabba dryga tre dagar 1952 // Foto: Getty Images

 

Byggandet av oceanångaren S.S United States påbörjades år 1950 och slutfördes 1951 på Newport News Shipbuilding and Drydock Company.

Totalt kostade hon den då svindlande summan av 79.4 miljoner dollar. Hon designades av skeppsarkitekten William Francis Gibbs med säkerheten som det största frågetecknet.

Hon genomförde sin jungfruresa till England mellan tredje och sjunde juli 1952. Hon korsade Atlanten på tre dagar, 10 timmar och 40 minuter med en medelhastighet på 35.59 knop, och tog därmed blå bandet från det engelska fartyget R.M.S Queen Mary.

 

S.S United States under sin storhetsperiod // Foto: Getty Images

 

Fartyget hade en framgångsrik karriär mellan 1952 och 1969 då det tråkiga beslutet togs att hon skulle dras tillbaka från resor över Atlanten eftersom kostnaderna för att upprätthålla fartyget blev för höga.

S.S United States har mellan 1970 och 2011 haft ett flertal olika ägare. Flera av dem har planerat att antingen göra om fartyget till casino eller till museum men alla dessa planer har avbrutits på grund av fartygets skick.

Hon ägs nu av S.S United States Conservancy som är en organisation som kämpar för att fartyget ska finnas kvar. S.S Unites States har sedan 1996 stått övergiven bredvid en pir i Philadelphia, USA.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Vackert fartyg?
Ja
9
1
Nej